Συστήματα AM

AM DEACTIVATOR / AM DETECTOR

Oι απενεργοποιητές ετικετών AM αποτελούν απαραίτητες συσκευές για κάθε λύση προστασίας που εμπεριέχει αναλώσιμες ετικέτες. Η AMERSEC® προσφέρει ποικίλες λύσεις αναγνώρισης και απενεργοποίησης, προκειμένου να καλύψει μια ευρεία γκάμα αναγκών λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης scanner ή της αναβάθμισης σε αυτόνομο POS.