ΠΡΟΪΟΝΤΑ

People Counting

Η λύση People counting σε cloud της AMERSEC είναι σχεδιασμένη για τις ανάγκες των επιχειρήσεων λιανικής που επιθυμούν να έχουν λεπτομερή αποτελέσματα σε σχέση με την λειτουργία του καταστήματος. Με περιβάλλον φιλικό για τον τελικό χειριστή, παρέχει στους υπεύθυνους όλα τα απαραίτητα δεδομένα που συλλέγονται από τα συστήματα.
Αντλώντας δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί, δίνονται συγκριτικά αποτελέσματα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους ή διαφορετικές περιόδους ή σύγκριση πολλαπλών καταστημάτων ταυτόχρονα, με μεγάλη ευκολία.
Οι προϊστάμενοι των καταστημάτων μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν πολλαπλές γραφικές παραστάσεις και γραφήματα και ν΄ αντλήσουν στατιστικά δεδομένα και πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να βελτιώσουν την απόδοση του καταστήματος.
Χρήσιμα δεδομένα για την συμπεριφορά των πελατών εντός των καταστημάτων μπορούν να συγκεντρωθούν από διάφορες λύσεις καταμέτρησης επισκεπτών (Visitor counting) όπως και από συστήματα EAS αλλά και μονάδες POS Deactivation.

'Ολα υπο έλεγχο

Ο Πίνακας Ελέγχου μπορεί να εξατομικευτεί, ώστε να παρέχει στους υπεύθυνους ξεκάθαρη on line πληροφόρηση σχετικά με την συμπεριφορά όλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού στο κατάστημα.
Το STOREMONITOR ελέγχει τις συνδέσεις και την κατάσταση λειτουργίας όλου του εξοπλισμού, κάθε λεπτό, ώστε να εξασφαλίζει την επικαιροποίηση όλων των πληροφοριών που εμφανίζονται στον Πίνακα Ελέγχου (up to date information).
Όλα τα δεδομένα από τα συστήματα ασφαλείας EAS, τις μονάδες POS Deactivation καθώς και τις λύσεις Καταμέτρησης Επισκεπτών (Visitor counting solutions), συλλέγονται και αποθηκεύονται ώστε να παρέχουν στους προϊστάμενους των καταστημάτων πληροφόρηση, όχι μόνο για την παρούσα κατάσταση αλλά και πλήρες ιστορικό από τις εγκατεστημένες συσκευές.

Πρόσβαση από παντού μέσω Cloud

Η έκδοση “pocket“ της cloud εφαρμογής STOREMONITOR PRO έχει παρόμοια χαρακτηριστηκά χωρίς όμως την ανάγκη να συνδεθεί σε  cloud server.

Το STOREMONITOR LITE είναι προεγκατεστημένο σε ένα διαδραστικό περιβάλλον σε οθόνη αφής όπου όλα τα δεδομένα επεξεργάζονται και αποθηκεύονται.

Αρχικά σχεδιασμένη εφαρμογή για μικρά καταστήματα λιανικής, που δεν έχουν την ανάγκη να συγκρίνουν δεδομένα καθώς και την απόδοση πολλών καταστημάτων όμως θέλουν να έχουν τον πλήρη έλεγχο για τις συμπεριφορές εντός της επιχείρησης.

Τα δεδομένα από την καταγραφή των επισκεπτών, οι απενεργοποιήσεις στα POS (POS deactivations) και οι συναγερμοί των ετικετών (tag alarms) μπορούν να εμφανιστούν με ποικίλες γραφικές παραστάσεις και γραφήματα ώστε να παρέχουν στους προϊσταμένους ανάλυση στοιχείων και σφαιρική εικόνα.