Αναλώσιμα – Κονκάρδες

Ολοκληρωμένη σειρά αντικλεπτικών εξαρτημάτων που λειτουργούν με ακουστικο-μαγνητική τεχνολογία AM 58KHz και ασφαλίζουν αποτελεσματικά όλα τα προϊόντα της επιχείρησης. Το επίπεδο προστασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και την αντοχή των αναλώσιμων αντικλεπτικών εξαρτημάτων.