Συστήματα AM

Συστήματα AM ACE

Αντικλεπτικό σύστημα AM (Acousto-Magnetic) με πανίσχυρες ακουστικο-μαγνητικές δυνατότητες ανίχνευσης.  Έχει σχεδιαστεί να εντοπίζει με ακρίβεια, ευελιξία και αξιοπιστία τις  αυτοκόλλητες ετικέτες ενώ λειτουργεί διακριτικά, εναρμονισμένο με το περιβάλλον της επιχείρησης.

Αντικλεπτικό Σύστημα προηγμένης τεχνολογίας ΑΜ (Ακουστικο- Μαγνητικό)

Συγκριτικός Πινάκας

Συγκριτικός Πίνακας
 • Εικόνα Προϊόντος
 • Μοντέλο
 • Απομακρυσμένη Διαχείριση
 • Συμβατό με Storemonitor
 • Καταμέτρηση Πελατών
 • Πλαίσιο διαφήμισης
 • Διακοσμητικός φωτισμός
 • Ανίχνευση μετάλλου
 • Ανίχνευση Μαγνήτη
 • Ανίχνευση παρεμβολών
 • Ασύρματη Επικοινωνία
 • Εμβέλεια ανίχνευσης
 
ACE CRYSTAL EASY 50
 • Εικόνα Προϊόντος

 • Μοντέλο

  ACE CRYSTAL EASY 50

 • Απομακρυσμένη Διαχείριση

 • Συμβατό με Storemonitor

 • Καταμέτρηση Πελατών

 • Πλαίσιο διαφήμισης

 • Διακοσμητικός φωτισμός

 • Ανίχνευση μετάλλου

 • Ανίχνευση Μαγνήτη

 • Ανίχνευση παρεμβολών

 • Ασύρματη Επικοινωνία

 • Εμβέλεια ανίχνευσης

ACE ALUPROFI 50
 • Εικόνα Προϊόντος

 • Μοντέλο

  ACE ALUPROFI 50

 • Απομακρυσμένη Διαχείριση

 • Συμβατό με Storemonitor

 • Καταμέτρηση Πελατών

 • Πλαίσιο διαφήμισης

 • Διακοσμητικός φωτισμός

 • Ανίχνευση μετάλλου

 • Ανίχνευση Μαγνήτη

 • Ανίχνευση παρεμβολών

 • Ασύρματη Επικοινωνία

 • Εμβέλεια ανίχνευσης

ACE ALUPROFI-PLEXI 50
 • Εικόνα Προϊόντος

 • Μοντέλο

  ACE ALUPROFI-PLEXI 50

 • Απομακρυσμένη Διαχείριση

 • Συμβατό με Storemonitor

 • Καταμέτρηση Πελατών

 • Πλαίσιο διαφήμισης

 • Διακοσμητικός φωτισμός

 • Ανίχνευση μετάλλου

 • Ανίχνευση Μαγνήτη

 • Ανίχνευση παρεμβολών

 • Ασύρματη Επικοινωνία

 • Εμβέλεια ανίχνευσης

ACE ALUPROFI 40
 • Εικόνα Προϊόντος

 • Μοντέλο

  ACE ALUPROFI 40

 • Απομακρυσμένη Διαχείριση

 • Συμβατό με Storemonitor

 • Καταμέτρηση Πελατών

 • Πλαίσιο διαφήμισης

 • Διακοσμητικός φωτισμός

 • Ανίχνευση μετάλλου

 • Ανίχνευση Μαγνήτη

 • Ανίχνευση παρεμβολών

 • Ασύρματη Επικοινωνία

 • Εμβέλεια ανίχνευσης